Hier staan wij voor

Positief zelfbeeld

Zelfvertrouwen en positief gedrag vormen de basis voor ontwikkeling voor elk kind. Wij accepteren zijn eigen’aardig’heden en leren hem van daaruit om zich vrij te bewegen en zicht te ontplooien in de samenleving. Meedoen en samenwerken met elkaar zijn even belangrijk als het eindresultaat.

Sociale veiligheid

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Wij hechten aan een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat, waardoor kinderen met plezier naar school gaan. Pesten accepteren wij niet, net zo min als discriminerend en intimiderend gedrag.

Levensbeschouwing

De Kring is een katholieke basisschool. Wij laten de kinderen kennismaken met de Bijbelverhalen en besteden aandacht aan katholieke vieringen zoals Carnaval, Pasen en Kerst. Maar we leven als Nederlanders met elkaar in een diverse samenleving. Wij hebben ook oog voor de levensbeschouwing van anderen. Vanuit deze visie zijn niet-katholieke kinderen net zo welkom bij ons op school.

SaKS Overmorgen


De maatschappij van de toekomst vraagt om andere vaardigheden dan we nu op school leren. Dat wisten we al. Maar het gaat ook om andere uitdagingen. Thema’s zoals milieu, globalisering en samenwerken zijn bepalend voor hoe de wereld van onze kinderen eruit ziet.

Wij vinden daarom dat onderwijs veel meer over de dag van morgen moet gaan. En de dag daarna. Zo geven we onze kinderen de basis voor een gezonde en gelukkige toekomst. Niet alleen voor zichzelf maar juist ook voor de wereld waar ze in leven.

Onderwijs is geen thema in de maatschappij, onderwijs ís de maatschappij.

SaKS.nl